31. 1. 2008. u 10:38
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:42

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Olge Bezenšek Lalić s naslovom "Reakcije socijalnih radnica na naselje u obitelji".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Gordana Pavleković;

b) Prihvaća se magistarski rad Ivančice Gajšak s naslovom "Nadzor proračuna".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Ladislav Horvat.

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marijana Svedrovića s naslovom «Pravo na branitelja u kaznenom postupku kao temeljno pravo čovjeka: povijesna i poredbena pravna motrišta» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nikoline Bašić s naslovom «Gospodarska infrastruktura i metode njezinog financiranja» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Davorke Bedić s naslovom «Financiranje obrazovanja» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nikole Mustača s naslovom «Revizija proračuna područne samouprave u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zvonimira Dodiga s naslovom «Imuniteti i privilegiji međunarodnih službenika» u sastavu: doc. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, akademika Vladimir Ibler;

Ad. 4.
Sandi Kovačić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Otvorenost žena žrtava nasilja u davanju iskaza policiji».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dražena Škrleca s naslovom «Ugovor o darovanju» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Marko Baretić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Anice Drmić s naslovom «Disciplinska odgovornost državnih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Anton Ravnić.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana