31. 1. 2008. u 10:37
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:41

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Doriane Šumberac-Jelić s naslovom "Specifičnosti poreznog postupka u odnosu na opći upravni postupak".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

b) Prihvaća se magistarski rad Dražena Crnogaće s naslovom "Personalni aspekti modernizacije hrvatskih poreznih uprava".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Milan Ramljak;

c) Prihvaća se magistarski rad Dražena Škrtića s naslovom "Zakonita uporaba sredstava prisile policijskih službenika".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović;

d) Prihvaća se magistarski rad Lane Milivojević Kruljac s naslovom "Terorizam kao zločin protiv čovječnosti".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović.

e) Prihvaća se magistarski rad Bože Vuletića-Antića s naslovom «Javno-privatno partnerstvo kao instrument financiranja javnih potreba».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović , prof. emeritus Božidar Jelčić;

f) Prihvaća se magistarski rad Jele Ergović s naslovom "Poštivanje prava, kvaliteta i zadovoljstvo životom osoba s invaliditetom".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš;

g) Prihvaća se magistarski rad Vanje-Ivana Savića s naslovom "Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Zlata Đurđević, dr. sc. Branko Vukmir;

h) Prihvaća se magistarski rad Sanje Čičin-Šain s naslovom "Mjerodavno pravo kod izvanugovorne odgovornosti za štetu s osvrtom na sudar brodova".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. emeritus Krešimir Sajko;

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mirande Kos s naslovom «Porezni nadzor velikih poreznih obveznika» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tanje Klarić s naslovom «Nadzor u postupku oporezivanja» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivančice Gajšak s naslovom «Nadzor proračuna» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Ladislav Horvat;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jasminke Katić Bubaš s naslovom «Upravno pravno uređenje zdravstvenog osiguranja» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec;

Ad. 4.
a) Tamari Bartoli Kos, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Porezno pravo Europske unije».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat.

b) Maji Makar, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Hrvatski sustav posebnih poreza na promet i njegova prilagodba pravnoj stečevini Europske unije».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

c) Maji Vid Turković, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Suvremena porezna načela».
Za mentora se imenuje prof. emeritus Božidar Jelčić.

d) Dominiku Kozaryu, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kaznenopravni aspekti zlouporabe opojnih droga».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Davoru Iljkiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kaznenopravni i kriminalistički aspekti trgovanja ljudima».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

Ad. 5.
Daliboru Čepi, polazniku poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravno-političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Postupak izvlaštenja nekretnina u Republici Hrvatskoj».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dragan Medvedović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

Ad. 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zvonimira Dodiga s naslovom «Imuniteti i privilegiji međunarodnih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Davorin Lapaš, akademik Vladimir Ibler;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Višnje Ljubičić s naslovom «Usporedba tijela središnje državne uprave za zaštitu i promicanje ljudskih prava» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, akademik Eugen Pusić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dragice Kemeter s naslovom «Komunalne djelatnosti u lokalnoj samoupravi Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana