31. 1. 2008. u 10:36
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:41

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Senke Franić s naslovom "Ravnomjerna raspodjela poreznog tereta".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

b) Prihvaća se magistarski rad Gorana Šimića s naslovom "Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Goran Tomašević;

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Stipetić s naslovom «Harmonizacija u oporezivanju» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željane Radić s naslovom «Kaznena djela u području javnih davanja» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Olga Bezenšek Lalić s naslovom «Reakcija socijalnih radnica na nasilje u obitelji» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Gordana Pavleković;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jele Ergović s naslovom «Poštivanje prava, kvaliteta i zadovoljstvo životom osoba s invaliditetom» u sastavu: doc. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš;

Ad. 4.
a) Vesni Berghaus, polaznici poslijediplomskog studija pravnih znanosti upravno političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Inspekcijski nadzor u školskim ustanovama».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

b) Mireli Barać, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Fiskalni aspekti pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

c) Branki Burčul Batur, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Izbjegavanje porezne obveze –institucionalni, društveni i psihološki okvir».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Josip Kregar.

d) Branku Gudecu, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Utvrđivanje i oporezivanje dobiti pravnih i fizičkih osoba».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

e) Heleni Huljev, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Josip Kregar.

f) Dijani Kolovrat Džanija, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Proračun i proračunski fondovi Europske unije».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

g) Dalidi Ritossa, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Seksualni delikti na štetu djece».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Damira Brnetića s naslovom «Kaznenopravna zaštita od torture» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maje Makar s naslovom «Hrvatski sustav posebnih poreza na promet i njegova prilagodba pravnoj stečevini Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maje Vid Turković s naslovom «Suvremena porezna načela» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. emeritus Božidar Jelčić, doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Iris Gović s naslovom «Zastupanje u parničnim postupcima s posebnim osvrtom na zastupanje temeljem punomoći u parnicama iz radnih odnosa» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, dr. sc. Branko Vukmir;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nikoline Grčić s naslovom «Ugovor o zajmu i ugovor o kreditu» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tamare Bartoli Kos s naslovom «Porezno pravo Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana