31. 1. 2008. u 10:35
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:39

 Ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Lorisa Belanića s naslovom "Pravni položaj trećih oštećenih osoba kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha i doc. dr. sc. Marijan Ćurković;

b) Prihvaća se magistarski rad Mirjane Paić Ćirić s naslovom "Porezna oslobođenja i olakšice u sustavu poreza na dohodak".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

c) Prihvaća se magistarski rad Gordane Šimunov s naslovom "Roditeljska skrb nakon razvoda braka".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandra Korać;

d) Prihvaća se magistarski rad Diane Jeleč s naslovom "Sindrom sagorijevanja na poslu socijalnih radnika u zdravstvu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Marija Ovsenik;

e) Prihvaća se magistarski rad Zrinke Perić s naslovom "Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dražena Škrtića s naslovom «Zakonita uporaba sredstava prisile policijskih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Danijele Anić s naslovom «Oporezivanje dohotka od obrta i s njime izjednačenih djelatnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željke Burića s naslovom «Zapovjedna odgovornost u međunarodnom i nacionalnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dražena Crnogaće s naslovom «Personalni aspekti modernizacije hrvatske porezne uprave» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Ivan Kopri I prof. dr. sc. Milan Ramljak;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Bože Vuletića Antića s naslovom «Javnoprivatno partnerstvo kao instrument financiranja javnih potreba» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović i prof. emeritus Božidar Jelčić;

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Lane Milivojević Kruljac s naslovom «Terorizam kao zločin protiv čovječnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović i doc. dr. sc. Anita Kurtović;

Ad. 4.
a) Marinki Bakula Anđelić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Percepcija kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Kristina Urbanc.

b) Jeli Ergović, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Poštivanje prava, kvaliteta i zadovoljstvo života osoba s invaliditetom».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Krisitina Urbanc

c) Silviji Kancijan, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Komparativna analiza stavova prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj i Europskoj uniji».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zdravka Leutar.

d) Draženu Crnogaće, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Personalni aspekti modernizacije hrvatske porezne uprave».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić.

e) Vesni Moštak-Skupnjak, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Potrebe i interesi socijalnih radnika u socijalnoj skrbi za programima prevencije profesionalnog stresa».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

f) Zlati Torbarina, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Sport – zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Josip Janković.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Stjepana Klarića s naslovom «Povezanost načina provođenja slobodnog vremena i funkcioniranje korisnika Odgojnog doma Ivanec» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak i prof. dr. sc. Josip Janković;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Gordane Panić s naslovom «Profesionalni stres u pomažućim zanimanjima: policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalnom radu» u sastavu: prof. dr. sc. Dejan Ajduković, doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik i doc. dr. sc. Kristina Urbanc;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branka Gudeca s naslovom «Utvrđivanje i oporezivanje dobiti pravnih i fizičkih osoba» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i prof. dr. sc. Jure Šimović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirele Barać s naslovom «Fiskalni aspekti pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović i prof. dr. sc. Renata Perić;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dominika Kozarya s naslovom «Kaznenopravni aspekti zlouporabe opojnih droga» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović i doc. dr. sc. Igor Bojanić

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Manuele Karas Bosiljevac s naslovom «Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu» u sastavu: doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Josip Janković i doc. dr. sc. Željka Kamenov;

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nataše Krušelj-Gaća s naslovom «Percipirana kvaliteta življenja kod institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti» u sastavu: doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Kristina Urbanc i prof. dr. sc. Vlado Jukić;

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Helene Huljev s naslovom «Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branke Burčul Batur s naslovom «Izbjegavanje porezne obveze – institucionalni, društveni i psihološki okvir» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar i prof. emeritus Božidar Jelčić

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana