31. 1. 2008. u 10:34
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:37

 Ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Zvonimira Tomčića s naslovom "Iločki statut i njegova kaznenopravna regulacija".
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, prof. dr. sc. Davor Krapac i doc. dr. sc. Marko Petrak;

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Lorisa Belanića s naslovom «Pravni položaj trećih oštećenih osoba kod osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha i doc. dr. sc. Marijan Ćurković;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Aleksandre Došen s naslovom «Upravljanje suvlasničkim nekretninama na kojima je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Petar Klarić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Katarine Sokić s naslovom «Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać i prof. emeritus Mira Alinčić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Petra Radoševića s naslovom «Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Belaj, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. emeritus Nikola Gavella;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Mitra Obradovića s naslovom «Ovrha u hrvatskom poreznom sustavu» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Doriane Šumberac Jelić s naslovom «Specifičnost poreznog postupka u odnosu na opći upravni postupak» u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat idoc. dr. sc. Nikola Mijatović;

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Diane Jeleč s naslovom «Sindrom sagorijevanja na poslu socijalnih radnika u zdravstvu» u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Marija Ovsenik;

Ad. 4.
a) Sandri Savić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Neizručenje osoba po osnovi iznimke političkog kaznenog djela»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
b) Lani Milivojević Kruljac, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Terorizam kao zločin protiv čovječnosti».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Draženu Škrtiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Zakonita uporaba sredstava prisile policijskih službenika».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Vesni Zekanović, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Porezna politika u funkciji zaštite okoliša».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

e) Tatjani Šurina, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Troškovi oporezivanja».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

f) Ljiljani Smetko, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Najam i zakup kao predmet oporezivanja».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

g) Lidiji Bjelonjić, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Pravne stečevine Europske unije i hrvatski sustav oporezivanja dohotka».
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Nikola Mijatović.

h) Jasmini Mutabžija, polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Patentibilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.

i) Željki Burić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Zapovjedna odgovornost u međunarodnom i nacionalnom pravu»
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivo Josipović.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Hrvoja Kordiša s naslovom «Klauzule plaćanja u ugovoru o trgovačkom zastupanju» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać i dr. sc. Branko Vukmir;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dražena Crnogaće s naslovom «Personalni aspekti modernizacije hrvatske porezne uprave» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Ivan Koprić i prof. dr. sc. Milan Ramljak;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nikole Mustača s naslovom «Revizija proračuna područne samouprave u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović i prof. emeritus Božidar Jelčić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Željane Radić s naslovom «Gospodarski kriminal, s posebnim osvrtom na kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja i s njime povezanih kaznenih djela» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat i doc. dr. sc. Nikola Mijatović;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vanje-Ivana Savića s naslovom «Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović i dr. sc. Branko Vukmir;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maje Munivrane s naslovom «Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec i doc. dr. sc. Igor Bojanić;

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vedrana Đulabića s naslovom «Upravni aspekti regionalne politike» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić i prof. dr. sc. Božo Grafenauer;

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vesne Moštak-Skupnjak s naslovom «Potreba i interes socijalnih radnika za programima prevencije profesionalnog stresa» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak i doc. dr. sc. Nino Žganec;

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Iva Prpić s naslovom «Proces europeizacija i promjene obiteljskih politika Republike Hrvatske i Republike Slovenije» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak i prof. dr. sc. Paul Stubs;

j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Anite Jaman s naslovom «Nasilje među djecom u ustanovama socijalne skrbi» u sastavu: doc. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Antonija Žižak;

k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Silvije Kancijan s naslovom «Komparativna analiza stavova prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj i u Europskoj uniji» u sastavu: doc. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Gojko Zovko i doc. dr. sc. Kristina Urbanc;

l) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sande Kovačić s naslovom «Otvorenost žena žrtava obiteljskog nasilja u davanju iskaza specijaliziranim policijskim službenicima» u sastavu: doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Irena Cajner Mraović i prof. dr. sc. Marina Ajduković;

m) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zlate Torbarina s naslovom «Sport-zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjem djece i mladih» u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Dubravka Maleš;

n) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vlatke Dajčić s naslovom «Provedba programa poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba u nekim poduzećima u Zagrebu» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Josip Obradović i doc. dr. sc. Zoran Šućur;

nj) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marka Verovića s naslovom «Privatnopravna zaštita industrijskog dizajna» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Petar Miladin i doc. dr. sc. Vedran Šoljan;

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ines Jambrek s naslovom «Strategija ljudskih resursa» u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović i prof. dr. sc. Željko Pavić;

Ad. 7.
Prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat imenuje se novim mentorom Anti Bačeliću pri izradi magistarskog rada s naslovom "Organizacija i učinkovitost poreznog nadzora u Republici Hrvatskoj", umjesto prof. dr. sc. Ive Spremića.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana