31. 1. 2008. u 10:11
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:35

 Ad. 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Matka Pajčića s naslovom "Ugroženi svjedoci u kaznenom postupku".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

b) Prihvaća se magistarski rad Damira Vlaića s naslovom "Oporezivanje dohotka".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

 

c) Prihvaća se magistarski rad Irene Kocijan-Vuk s naslovom "Porezno-upravni postupak".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat i prof. dr. sc. Jure Šimović;

 

Ad. 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ante Vlaića s naslovom «Oporezivanje nasljedstva i darova» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Ladislav Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Gorana Šimića s naslovom «Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović i prof. dr. sc. Goran Tomašević.


Ad. 4.

a) Marini Badžim, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Oporezivanje nekretnina».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ladislav Horvat;

 

b) Senki Franić, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ravnomjerna raspodjela poreznog tereta».

Za mentora se imenuje prof. emeritus Božidar Jelčić;

 

c) Boži Vuletić Antić, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Javnoprivatno partnerstvo kao instrument financiranja javnih potreba».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.


Ad. 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Željke Burić s naslovom «Zapovjedna odgovornost u međunarodnom i nacionalnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Lane Milivojević Kruljac s naslovom «Terorizam kao zločin protiv čovječnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dražena Škrtića s naslovom «Zakonita uporaba sredstava prisile policijskih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Katarine Levak s naslovom «Porez na dobit» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina i prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Amire Hadžić s naslovom «Stranke u paternitetskim postupcima» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, doc. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i doc. dr. sc. Jozo Čizmić.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana