3. 12. 2012. u 08:33
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:26

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. studenog 2012.


ad.1.
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.3.
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, redovita profesorica u znanstvenom polju sociologija.

ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo.

ad. 6.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Jozo Čizmić,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno procesno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju višeg asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, izvanredni profesor u znanstvenom polju polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor dvije osobe u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kriminalistika (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad. 10.
a) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Upravno pravo u akad. god. 2012/2013.: Tatjana Budimir, Ana Paska, Lana Tučkorić.
b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2012/2013.: dr. sc. Marija Zuber, Ilija Tadić, Inga Žic, mr. sc. Iris Gović, Darko Milković.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici mr. sc. Teni Šimonović Einwalter za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo u akad. god. 2012/2013.

ad. 11.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Kosnice s naslovom „Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Kosnice s naslovom „Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.“ u sastavu: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, doc. dr. sc. Marko Šikić.
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tihomira Katulića s naslovom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu”.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Tihomira Katulića s naslovom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu” u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Gordan Ježić.
c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Lucije Vejmelke s naslovom „Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Lucije Vejmelke s naslovom „Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad. 12.
a) Dominiku Vuletiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz europskog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ekonomski poredak Unije u praksi Europskog suda“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Rodin.
b) Robertu Mrljiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz međunarodnog javnog i privatnog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Soft law i međunarodno pravo“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš.
c) Marku Ivkošiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obrana dioničkog društva od neprijateljskog preuzimanja“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se akademik Jakša Barbić i prof. dr. sc. Petar Miladin.
d) Nini Širola polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u krizi“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zoran Parać.

ad. 13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mihaele Braut Filipović s naslovom „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Emine Jerković s naslovom „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Miroslava Šeparovića s naslovom „Dobrobit djeteta i načelo najboljeg interesa djeteta u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović.
d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Miroslava Rajtera s naslovom „Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Ručević.

ad. 14.
Robertu Mrljiću odobrava se plaćeni dopust od 29. studenog 2012. do 27. siječnja 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Institutu Max Planck za poredbeno javno pravo i međunarodno pravo u Haidelbergu, Savezna Republika Njemačka.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana