WILCO – WELFARE INNOVATIONS AT THE LOCAL LEVEL IN FAVOUR OF COHESION – FP7 PROJEKT:
WILCO – Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion – FP7 projekt

Jačanje socijalne kohezije i smanjenje socijalnih nejednakosti među Europljanima glavni su policy izazovi. Istovremeno, prepoznaju se nove ideje i inicijative građana, stručnjaka i donositelja politika. Takve inicijative i socijalne inovacije često ostaju neprepoznate te se javljaju prepreke njihovom uspješnom transferu u druga urbana područja. Cilj projekta bio je istražiti „izgubljene poveznice“ između socijalnih inovacija na lokalnim razinama i njihovog uspješnog transfera i implementacije u druga okružja. Istraživale su se socijalne inovacije u izabranim europskim gradovima te okviri socijalne politike u kojima se one javljaju. Željelo se  ispitati i razumjeti kako lokalni socijalni sustavi pomažu socijalnoj koheziji. Kvantitativnom i kvalitativnom istraživačkom metodologijom i korištenjem različitih izvora podataka, istraživačkih metoda i pokazatelja, istraživane su tri ranjive skupine (mladi nezaposleni, samohrane majke te imigranti) te tri područja socijalne politike: zapošljavanje, obiteljska politika te stambena politika.

Projekt je rezultirao osnaženim kapacitetima i povećanom međunarodnom vidljivosti Fakulteta kao partnera u ovom projektu. Povećana je međunarodna umreženost i suradnja s relevantnim europskim sveučilištima, institucijama te pojedinim relevantnim istraživačima. Unutar projekta proizvelo se 60 izvješća o 10 zemalja i 20 europskih gradova, među kojima su Zagreb i Varaždin, 77 studija socijalnih inovacija, uključujući 7 iz Hrvatske, 4 komparativna izvješća, 3 videa, 3 policy briefa, jedna e-knjiga te dvije knjige. U pripremi je objava knjige temeljem rezultata projekta i na hrvatskom jeziku. Organizirani su skupovi, paneli i tribine. Projekt je utjecao na promociju socijalnih inovacija kao koncepta u javnosti i novog istraživačkog fenomena u Hrvatskoj.