Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici zaposleni na znanstveno-nastavna radna mjesta
- jedan predstavnik zaposlenika na nastavnim radnim mjestima
- tri predstavnika zaposlenika na suradničkim radnim mjestima
- predstavnici studenata, i to 10 % ukupna broja članova Fakultetskog vijeća te
- jedan predstavnik ostalih zaposlenika.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

 

Plan redovitih sjednica u akademskoj 2023./2024. godini

Fakultetsko vijeće

  • 25. listopada 2023.
  • 29. studenoga 2023.
  • 20. prosinca 2023.
  • 31. siječnja 2024.
  • 28. veljače 2024.
  • 27. ožujka 2024.
  • 24. travnja 2024.
  • 05. lipnja 2024.
  • 03. srpnja 2024.
  • 25. rujna 2024.

 

Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, srijedom u 12,00 sati.

Da bi se svim članovima Fakultetskog vijeća omogućilo redovito sudjelovanje u njegovu radu, srijedom od 12,00 do 14,00 sati nastava se neće održavati.

 

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.