Slijedom tumačenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni članka 76. stavka 5. točke 4. u vezi članka 77. stavka 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22) prema kojemu se pravila o obvezi studenta na završetak studija najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija jednako primjenjuju na studente u redovitom statusu i studente u izvanrednom statusu pri čemu studenti upisani na studij prije stupanja na snagu spomenutog zakona imaju pravo završiti studij u skladu s propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa studija, na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 5. srpnja 2023. godine usvojena je odluka o roku za završetak integriranog, prijediplomskih i diplomskih studijskih programa Pravnog fakulteta u Zagrebu upisanih prije ak. god. 2022./2023.

Odluka se primjenjuje na aktivne studente upisane na integrirani prijediplomski i diplomski te prijediplomske i diplomske studijske programe Pravnog fakulteta prije ak. god. 2022./2023.

Pravila koja su bila na snazi prilikom upisa prije stupanja na snagu ZVOZD-a i koja su mjerodavna za ostvarivanje statusa studenta posebno s obzirom na duljinu studija su:

Pravilnik o studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu (čl. 52. st. 1. toč. 4., 5., 8.)

Pravilnik o studiranju Sveučilišta u Zagrebu (čl. 14. st. 1. toč. 4., 6., 8. u svezi s čl. 9. st. 3.)

Statut Sveučilišta u Zagrebu (čl. 54., 60.).

Za sve slučajeve u kojima bi primjenom ovih i drugih mjerodavnih odredaba studenti izgubili studentski status (npr. duljina studija, neostvarivanje ECTS bodova, upis kolegija i/ili godine više od dva puta) donesena je Odluka kojom se putem iznimki od opće duljine trajanja studija (ovisno što je za studente povoljnije) omogućava razumni i individualizirani rok u kojem su studentice i studenti obvezni završiti studij imajući u vidu godinu kada je studij prvi puta upisan te upisanu godinu studija u ak. god. 2022./2023. s obzirom na propisanu duljinu studija.

Za ostvarivanje prava iz Odluke u pogledu vremena završetka studija studenti su obvezni regulirati status svake predstojeće akademske godine.


Odluka o roku za završetak integriranog, prijediplomskih i diplomskih studijskih programa Pravnog fakulteta u Zagrebu upisanih prije ak. god. 2022./2023.

Popis obavijesti