U svrhu otklanjanja nejasnoća nastalih tijekom priznavanja povlastice oslobađanja od plaćanja ECTS bodova upisanih u ponavljanju za ak. godinu 2022./2023. daje se sljedeće pojašnjenje:  

1.       PRVI ISPITNI ROK PREMA GODIŠNJEM RASPOREDU ISPITA: studenti su oslobođeni plaćanja ECTS bodova upisanih u ponavljanju ako su položeni na prvom ispitnom roku prema godišnjem rasporedu ispita. „Oslobođenje plaćanja ECTS bodova“ se provodi: i) povratom uplaćenih sredstava pod pretpostavkom da je školarina plaćena jednokratno odnosno ii) umanjenjem rate za odgovarajući iznos pod pretpostavkom da se školarina plaća u ratama:

a.      za studente pravnog studija prvi ispitni rok prema godišnjem rasporedu ispita je u listopadu (predmeti zimskog semestra) odnosno u studenom (predmeti ljetnog semestra, strani jezik, izborni predmeti, predmeti modula);

b.      za studente studijskih programa Studijskog centra socijalnog rada prvi ispitni rok prema godišnjem rasporedu ispita je u studenom;

c.      za studente studijskih programa Studijskog centra javne uprave i javnih financija prvi  ispitni rok prema godišnjem rasporedu ispita je u studenom.

2.       OSTALI ISPITNI ROKOVI ZAKLJUČNO SA ZIMSKIM ISPITNIM ROKOM: kako bi se osigurala ravnopravnost studenata svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu u ostvarivanju navedene povlastice, a uvažavajući činjenicu da postoje opravdani razlozi radi kojih neki studenti nisu u mogućnosti koristiti izlazak na prvi ispitni rok prema godišnjem rasporedu ispita (npr. nemogućnost izlaska na prvi ispitni rok radi prethodnog komisijskog ispita, hospitalizacija, boravak na međunarodnoj razmjeni) na temelju molbe bit će omogućeno polaganje „ECTS bodova u ponavljanju s oslobođenjem od plaćanja“ nakon što se ostvare okolnosti za izlazak na ispit zaključno sa zimskim ispitnim rokom.


Svim studentima koji su se javili putem sustava e-podrške, a ostvarili su pravo na povlasticu temeljem točke 1. ista je provedena. 

Na temelju inicijative Studentskog zbora, a temeljem točke 2. izvršit će se ponovni uvid u molbe studenata pravnog studija pristigle nakon ispitnog roka u prosincu radi dodatne provjere istih.

Popis obavijesti