Donesena je odluka o načinu komunikacije sa studentima putem e-pošte. Prema odluci, studenti su dužni u komunikaciji s nastavnicima i administrativnim službama Fakulteta koristiti se računom e-pošte na domeni student.pravo.hr, a nastavnici i djelatnici upućeni su da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte.

Odluku možete pročitati ovdje.

Razlozi za ovu odluku odluku su sljedeći:

  1. Nastavnici i drugi djelatnici Pravnog fakulteta u Zagrebu nisu u mogućnosti pouzdano utvrditi identitet osoba koje se obraćaju s različitih internetskih adresa e-pošte. U takvim okolnostima, djelatnici Fakulteta nisu u mogućnosti dijeliti e-poštom informacije koje su zaštićene kao osobni podaci, što u konačnici ima negativan utjecaj i na studente.
  2. U okviru nastave često se ukazuje potreba za uporabom e-pošte između nastavnika i studenata. Međutim, Fakultet ne raspolaže ažurnim evidencijama privatnih e-mail adresa studenata, pa je komunikacija zbog toga otežana.
  3. Informacijski sustavi koje Fakultet koristi (web, ISVU) imaju mogućnost automatskog slanja obavijesti (rezultati ispita, obavijesti relevantne za nastavu i sl.), što predstavlja korisnu opciju i za studente i za administraciju Fakulteta. Međutim, neki od ovih sustava nemaju mogućnost slanja obavijesti na privatne e-mail adrese studenata, pa je komunikacija u tom smislu bitno otežana ili onemogućena.
  4. Mail sustav na domeni student.pravo.hr vodi se na iznimno kvalitetnoj tehnološkoj platformi (Google Suite), koja pruža mnoštvo naprednih i korisnih opcija (neograničena pohrana podataka u cloudu, kalendari, aplikacije za dijeljenje dokumenata, alat za e-učenje, itd.).
  5. Studenti koji žele primati poruke e-pošte na svoje privatne račune imaju mogućnost uključiti opciju prosljeđivanja svih poruka s domene student.pravo.hr na privatnu adresu. Upute za to su dostupne na https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=en

Više informacija o korištenju elektroničke pošte na fakultetu pronađite ovdje.

Popis obavijesti