Zagovaračkoj inicijativi profesorica...

Doprinos zagovaračke incijative "Pravo svakog djeteta na školski obrok" četiri profesorice Studijskog centra socijalnog rada: izv. prof. dr. sc. Ivane Dobrotić, izv. prof. dr.sc. Olje Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijane Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonije Petričušić prepoznat je od strane organizacija civilnog društva te im je dodjeljeno priznanje “Krunoslav Sukić” za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava. 

Kao što je istaknuto tijekom dodjele priznanja 8.12.2022. u Osijeku, priznanje se inicijativi Pravo svakog djeteta na školski obrok dodijelilo “za uspješno povezivanje stručne i građanske zauzetosti koja je rezultirala uvođenjem školskog obroka djeci u svim osnovnim školama Hrvatske. Doprinos je to zdravlju i razvoju sve djece, a pridonosi jednakosti i socijalnoj uključenost te izbjegavanju stigmatizacije siromašne i djece u riziku od siromaštva.

Podsjećamo, naše su profesorice više od dvije godine, kroz ovu incijativu, zagovarale da se na adekvatniji način uredi sustav školske prehrane te da se u okviru proračuna RH osiguraju sredstva za jedan besplatan školski obrok za svako dijete. U tome su i uspjele te je u prosincu 2022. godine izmijenjen Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te će se sredstva za školsku prehranu osiguravati unutar djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja. Time će se osigurati bazični preduvjet za kreiranje univerzalnog sustava školske prehrane koji neće stigmatizirati djecu i koji će u prvi plan staviti interese i prava djece. Predloženoj je i da se u implementaciji te mjere fokus države, škola, županija, općina i gradova stavi na održivo financiranje i zeleno te dugoročno rješavanje problema školske prehrane.

Ovim se priznanjem Odbor za dodjelu nagrade zahvalio članicama inicijative na njihovoj “predanosti, odlučnosti i ustrajnosti za zagovaranje vrijednosti jednakosti i socijalne pravde.  Za primjer kako se znanstvenice i znanstvenici mogu društveno angažirati i svoj akademski rad pretočiti u zagovaranje za pozitivne društvene promjene u korist svih nas. I posebno za inspiraciju primjerom kojim će na akciju biti ohrabreni oni  koji istovremeno osjećaju i bol i nemoć zbog nepravdi koje ih se dotiču.

Popis obavijesti