Doc. dr. sc. Danijel Baturina -...

Doc. dr. sc. Danijel Baturina dobio je 21.studenog 2022 odlukom Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost godišnju nagradu za znanstvene novake za područje društvenih znanosti.  

Izvadak iz Odluke o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2021.godinu:
Doc. dr. sc. Danijel Baturina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada, nagrađuje se godišnjom nagradom mladim znanstvenicima za izniman doprinos analizi i razvoju teme socijalnog poduzetništva. U 2021. godini objavio je samostalno ili u suautorstvu šest radova u visoko rangiranim časopisima i knjizi uglednoga međunarodnog izdavača Routledgea i prvi sveučilišni udžbenik na hrvatskome jeziku u području socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva.
U svojim radovima bavi se zaštitom ranjivih društvenih skupina (starije osobe, mladi izvan rada i obrazovanja), s posebnim naglaskom na alternativne oblike socijalne zaštite utemeljene na socio-poduzetničkom djelovanju. Kao jedan od najplodnijih hrvatskih autora u području socijalnog poduzetništva, tijekom 2021. i u desetogodišnjem djelovanju dao je višestruki doprinos razvoju znanstvenog područja socijalne politike.

Čestitamo kolegi Danijelu Baturini na velikom postignuću i želimo puno uspjeha u daljem radu!

Popis obavijesti