Odabir izbornih kolegija, seminara i...

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Studenti koji su upisali diplomski sveučilišni studij socijalnog rada obvezni su:

 1. odabrati jedno od  područja koje žele slušati u okviru obveznog kolegija Odabrana područja socijalnog rada
 2. odabrati 2 izborna kolegija (jedan izborni kolegij moga biti s diplomskog studija socijalnog rada, a drugi izborni kolegij može biti sa diplomskog studija socijalnog rada ili diplomskog studija socijalne politike.)

Odabrana područja socijalnog rada

U akademskoj godini 2022./2023. studenti imaju obvezu odabira jednog od četiri ponuđena područja socijalnog rada:

 1. Odabrana područja – Socijalni rad s mladima
 2. Odabrana područja – Socijalni rad s obitelji
 3. Odabrana područja – Socijalni rad s djecom
 4. Odabrana područja – Osobe starije životne dobi

Odabrana područja socijalnog rada se dodjeljuju prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir odabranih područja se provodi putem online obrasca za upis na diplomski studij.

Studenti koji ne izvrše odabir područja u navedenom roku biti će raspoređeni na odabrana područja prema slobodnim mjestima.

Izborni kolegiji

U akademskoj godini 2022./2023. studenti koji su upisali diplomski studij socijalnog rada imaju mogućnost odabira (1 ili 2 izborna kolegija) između pet ponuđenih izbornih kolegija sa diplomskog studija socijalnog rada:

 1. Psihijatrija u lokalnoj zajednici
 2. Međunarodni socijalni rad
 3. Palijativna skrb
 4. Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama
 5. Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (Izborni kolegij s Pravnog studija)

Ukoliko student/ica želi izabrati jedan izborni kolegij sa diplomskog studija socijalne politike ima mogućnost odabira između četiri ponuđena izborna kolegija:

 1. Siromaštvo i socijalna isključenost
 2. Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
 3. Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
 4. Civilno društvo i socijalna politika

Odabir izbornih kolegija se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir izbornih kolegija se provodi putem online obrasca za upis na diplomski studij.

Studenti koji ne izvrše odabir izbornog kolegija u navedenom roku biti će raspoređeni na izborne kolegije prema slobodnim mjestima.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE  

Studenti koji su upisali diplomski sveučilišni studij socijalne politike obvezni su:

 1. odabrati 2 izborna kolegija (jedan izborni kolegij moga biti sa diplomskog studija socijalne politike, a drugi izborni kolegij može biti sa diplomskog studija socijalnog rada ili diplomskog studija socijalne politike.)

 U akademskoj godini 2022./2023. studenti koji su upisali diplomski studij socijalne politike imaju obvezu odabira jednog izbornog kolegija između četiri ponuđena izborna kolegija sa diplomskog studija socijalne politike:

 1. Siromaštvo i socijalna isključenost
 2. Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
 3. Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
 4. Civilno društvo i socijalna politika

Ukoliko student/ica želi izabrati jedan izborni kolegij sa diplomskog studija socijalnog rada ima mogućnost odabira između pet ponuđena izborna kolegija:

 1. Psihijatrija u lokalnoj zajednici
 2. Međunarodni socijalni rad
 3. Palijativna skrb
 4. Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama
 5. Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (Izborni kolegij s Pravnog studija)

Odabir izbornih kolegija se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir izbornih kolegija se provodi putem online obrasca za upis na diplomski studij.

Studenti koji ne izvrše odabir izbornog kolegija u navedenom roku biti će raspoređeni na izborne kolegije prema slobodnim mjestima.

Seminari

U akademskoj godini 2022./2023. studenti imaju obvezu odabira jednog od dva ponuđena seminara na diplomskom studiju socijalne politike:

                              1. Socijalna politika i socijalni razvoj - seminar

                              2. Metode analize u socijalnoj politici – seminar

Odabir seminara se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir seminara se provodi putem online obrasca za upis na diplomski studij.

Studenti koji ne izvrše odabir seminara u navedenom roku biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.

Popis obavijesti