Prijave na natječaj za upis na...

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,
prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

1. Prijave na natječaj za upis na diplomski studij će se vršiti od ponedjeljka, 3. 10. 2022. od 8:00h do utorka, 4. 10. 2022. do 12.00.

•    Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u petak 30. 9.  
•    U aplikaciju će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij
•    U aplikaciji kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele. Za kandidate koji prijave upis na oba diplomska studija, kroz aplikaciju bit će moguć odabir prioritetnog diplomskog studija i statusa studiranja.

•    Prilikom prijave u aplikaciju potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)    Potvrda o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju 

-    Kandidati koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku studija.
-    Kandidati s drugih studija prilažu potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju u PDF, JPG ili PNG formatu. Potvrda mora biti čitljivo skenirana s obje strane. Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Potvrda o studiju


b)    Ovjerena dopunska isprava o završenom studiju ili ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija

-    Kandidati koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena
-    Kandidati s drugih studija prilažu ovjerenu dopunsku ispravu o završenom studiju ili  ovjeren prijepis ocjena s prosjekom završenog studija. Ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu. Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Prijepis ocjena


c)    Osobna iskaznica ili putovnica
-    Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Naziv datoteke mora biti ImePrezime-osobna ili ImePrezime-putovnica.


d)    Kopija vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena
-    Ona mora biti čitljivo skenirana i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.
-    Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Vjenčani list
 
•    Nakon pohrane podataka u aplikaciju, administrativne službe Fakulteta provjeriti će unesene i priložene podatke. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonom navedenom u aplikaciji.

 

2.    U srijedu, 5. listopada 2022. u 14:00h biti će objavljena lista redoslijeda za upis na pojedini diplomski studij na ovoj mrežnoj stranici.

3.    Upisi na diplomski studij će se vršiti online prema listi redoslijeda 6. listopada od 8:00h sati i 7. listopada 2022. godine do 14:00h. Upute za upis na diplomski studij te predodabir izbornih kolegija, seminara i preferiranog područja unutar predmeta Odabranog područja socijalnog rada će biti dostupne na ovoj mrežnoj stranici.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte: upisi-scsr@pravo.hr 

Obrazac za prijavu na diplomske studije
 

Popis obavijesti