Održano gostujuće predavanje dr....

Dr. Barbara Shank, dekanica i profesorica emerita, University St. Thomas, St. Paul, MN, USA  održala je 13.09.2022. predavanje pod naslovom Internalisation in social work education. Predavanje je bilo usmjereno na dokumente koji su važni za očuvanje osnovnih standarda u obrazovanju i profesiji socijalnih radnika i to su: Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession, the Global Definition of Social Work, the Global Social Work Statement of Ethical  Principles and the Global Agenda. Nakon predavanja održana je zanimljiva rasprava o izazovima primjene navedenih standarda i o iskustvima razvoja programa socijalnog rada diljem svijeta.

Dr. Barbara Shank https://www.iassw-aiets.org/secretary/ trenutno obnaša funkciju tajnice IASSW, tj. međunarodnog udruženja škola socijalnog rada te je 39 godina bila profesorica socijalnog rada i dekanica fakulteta za socijalni rad na University St. Thomas/University of St.Catherine. Kreirala je preddiplomski i diplomski program socijalnog rada, te doktorski program pod nazivom Education as practice.

Predavanje je održano povodom 70 godina obilježavanja kontinuiranog rada Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti