Natječaj za upis polaznika na...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij  Obiteljska medijacija 


1.    Uvjeti za upis 

Pravo upisa ima osoba sa završenim diplomskim studijem socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra struke odnosno sa završenim sveučilišnim studijem socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij može upisati i osoba sa završenim drugim sveučilišnim studijem pod uvjetima propisanim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima. Kandidati koji nisu magistri socijalnog rada dužni su polagati razlikovni sadržaj. 
Polaznik mora poznavati jedan svjetski jezik u mjeri u kojoj se može koristiti stranom literaturom i imati tri godine radnog iskustva (iznimno, manje od tri godine radnog iskustva, ali uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).

2.    Broj upisnih mjesta

Broj upisnih mjesta: 32
U slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i budu uspješni na intervjuu, prednost imaju polaznici s višom prosječnom ocjenom te više radnog iskustva relevantnog za područje studija. Ako se upiše manje od 16 studenata studij zadržava pravo odgode početka nastave do upisa dovoljnog broja studenata.

 

3.    Školarina 

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. 

 

4. Rokovi za prijavu na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 18. srpnja 2022. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10 000 Zagreb (pisarnica) s naznakom: za poslijediplomski studij Obiteljske medijacije.

 

Uz prijavu obvezno priložiti: 

1.    Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili potvrdu o završenom studiju
2.    Prijepis ocjena postignutih tijekom studija ili dopunsku ispravu o studiju
3.    Životopis s opisom stručne aktivnosti
4.    Esej do 2500 znakova (obrazloženje interesa za upis i ciljevi profesionalnog razvoja)
5.    Izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uvjeta navedenih u studijskom programu. 

 

6.    Upis

Nakon odabira polaznika što uključuje razgovor u cilju procjene motiviranosti i komunikacijskih vještina nužnih za daljnje obrazovanje rezultat natječaja će biti dostupan na mrežnim stranicama specijalističkog studija u listopadu 2022.

 

7.    Informacije o studiju

Studijski program i informacije o studiju dostupni su na mrežnim stranicama 
Poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije (unizg.hr)
te putem e-mail adrese: tihana.delak@pravo.hr
 

Popis obavijesti