Posebna nagrada Hrvatske udruge...

Povodom proslave i obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 15. ožujka 2022. godine, Hrvatska udruga socijalnih radnika dodijelila je posebno priznanje za inicijativu „Pravo svakog djeteta na školski obrok“ koju su pokrenule četiri profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izv. prof. dr.sc. Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić. 

Prilikom dodjele priznanja Hrvatska udruga socijalnih radnika istaknula je kako su pokretanjem jedne ovakve, za djecu iznimno važne inicijative: 

„Četiri snažne osobe i izvanredne profesorice sinergijski ojačane znanjem, upornošću i empatijom za potrebite, izašle iz okvira prosječnosti [… te da] Hrvatska udruga socijalnih radnika prepoznaje važnost ovakvog iskoraka u cilju boljitka osnovnoškolske djece u Hrvatskoj. Sa zadovoljstvom i ponosom stoga dodjeljuje POSEBNO PRIZNANJE za uočavanje činjenice izostanka školskog obroka za svako dijete i za proaktivno djelovanje u cilju rješavanja te problemske situacije. Posebno je vrijedno što inicijativa dolazi od članica znanstvene zajednice, te je prihvaćena objeručke u redovima stručnjaka na terenu. To pokazuje kako učinkovito mogu djelovati struka i znanost „ruku pod ruku“.”

Profesorice su inicijativu pokrenule 12. lipnja 2020. godine, a nakon što su po izbijanju pandemije svjedočile medijskim natpisima kako su pojedini “prvašići” ostali bez obroka u školama, jer roditelji nisu podmirili račun za školsku prehranu. Nastaloj situaciji doprinijela je i sama činjenica da su se sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) smanjila dok država nije na sebe preuzela dodatnu odgovornost za one najranjivije. Ukazujući na svoja ranija istraživanja te izazove i poteškoće s kojima se obitelji nose, a koji su se samo pogoršali s potresom i pandemijom, te posebice na izazove dječjeg siromaštva, uputile su otvoreno pismo Predsjedniku RH, Vladi RH te nadležnim ministrima/cama i uredima Vlade, uredima Pravobraniteljica, političkim strankama i medijima tražeći ih da podrže inicijativu i svakom djetetu omoguće pravo na besplatnu školsku prehranu. 

Ova je inicijativa naišla na iznimno veliku podršku različitih dionika i unazad sada gotovo dvije godine profesorice su se sastale s Predsjednikom RH Z. Milanovićem, potpredsjednikom Vlade RH B. Miloševićem, svim resornim ministrima koji mogu doprinijeti u implementaciji jedne takve mjere: ministar R. Fuchs, ministar Z. Marić, ministar J. Aladrović i ministrica N. Tramišak. Dobile su veliku podršku Pravobraniteljice za djecu H. Pirnat Dragičević, medija, osnovnoškolskih ravnatelja i učitelja/ica te roditelja. Redovito istupaju u medijima te rade na informiranju javnosti i promicanju prava djece. Ovo priznanje „struke“ je samo dodatan vjetar u leđa ovoj inicijativi, te, kao što su i profesorice same istaknule na dodjeli nagrade, pred njih stavlja dodatnu odgovornost i obavezu da dalje rade na tome da se svakom djetetu u RH osigura pravo na besplatan i zdravi školski obrok.  


Zašto je važno da svako dijete u RH, neovisno o svom socioekonomskom statusu ili drugim osobnim prilikama, ima pravo na besplatan i kvalitetan školski obrok? 

Istraživanja jasno ukazuju kako pristup kvalitetnoj školskoj prehrani nutritivno unaprjeđuje prehranu djece te poboljšava njihov fizički razvoj i zdravlje (npr. smanjuje pretilost ili pothranjenost), ali i obrazovne ishode (npr. bolja koncentracija u nastavi i bolji uspjeh u školi). Osim toga, ključna je mjera u prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti djece. Kako je osiguravanje adekvatne školske prehrane u RH kontekstu iznimno bitno pokazuju podaci koji govore kako raste udio djece s prekomjernom težinom te kako je RH jedna od zemalja u kojoj djeca unose najmanje povrća dnevno, dok se stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece zadržavaju na visokoj razini. Prema podacima Eurostata, 2020. godine svako je peto dijete živjelo u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. 

Trenutni sustav školske prehrane ne odgovara na potrebe sve djece te se događa da djeca u potrebi „ispadaju“ iz ovakvog vida podrške, iako im je ona evidentno potrebna. Poteškoće s kojima se sustav nosi su financijske, infrastrukturne te kadrovske. Sredstva koja se osiguravaju u okviru lokalnih proračuna i FEAD-a su nedostatna za najranjivije skupine djece, školske kuhinje ne postoje u svim sredinama (posebice su zakinuta djeca u slabije razvijenim sredinama) te se ne zapošljava dovoljan broj osoblja potrebnog za svakodnevnu realizaciju programa školske prehrane. Osim toga, u okviru evaluacijskog izvješća o provedbi FEAD programa, RH je upozorena na potrebu smanjivanja administrativnog tereta provođenja tog programa. Potonje je posebice važno uzmemo li u obzir iznimno visoku teritorijalnu fragmentiranost RH – 556 općina i gradova – koju prate slabi fiskalni kapaciteti pojedinih sredina. Osim toga, trošak administracije jednog takvog programa u takvom kontekstu, lako nadiđe sam izdatak potreban za samu prehranu. 

Na sve to ukazuje i ekonomski implementacijski okvir Europskog jamstva za djecu, koji upravo u pogledu školske prehrane ističe višestruke prednosti univerzalnih programa budući da oni smanjuju administrativni teret. Osim toga izbjegavaju rizik isključivanja djece u potrebi iz sustava podrške – koji je evidentan u RH – te stigmatizaciju djece koja odrastaju u siromaštvu. Potonje je ponovno slučaj u RH budući da je i Pravobraniteljica za djecu upozorila na povredu prava djece na privatnost i dostojanstvo, upravo zbog poteškoća u osiguravanju besplatnih školskih obroka te uskraćivanja obroka djeci čiji roditelji nisu bili u mogućnosti podmiriti troškove školske prehrane.
Univerzalni program školske prehrane stoga predstavlja ključan mehanizam kako socijalnog uključivanja, tako i samog obrazovnog procesa u kojem djeca uče o zdravoj i održivoj prehrani, ali i brojne druge socijalne vještine. Kako je nužno raditi na realizaciji ove ideje izvrsno oslikava ovaj prilog


Otvoreno pismo "Podržite pravo svakog djeteta na školsku prehranu!"


Popis obavijesti