Upisi na diplomske sveučilišne studije

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na:

- diplomski sveučilišni studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalnog rada – 70 redovitih i 20 izvanrednih studenata,
- diplomski sveučilišni studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalne politike – 25 redovitih i 15 izvanrednih studenata

 
Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad i diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

1. Uvjeti upisa

a) diplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
 
b) diplomski sveučilišni studij Socijalna politika
Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici koju su završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada s ostvarenih 180 ECTS bodova, odnosno drugi sveučilišni studij u području društvenih ili humanističkih znanosti u kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) trebaju upisati razlikovnu studijsku godinu (2 semestra) kako bi po njezinom uspješnom okončanju (stjecanju 60 ECTS bodova) dobili potrebna znanja za nastavak studija i mogli upisati sveučilišni diplomski studij socijalne politike (više o razlikovnoj godini na mrežnoj stranici Fakulteta).

Svi pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij socijalnog rada i stekli 240 ECTS bodova, prilikom upisa, biti će obavezni potpisati izjavu da su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad.

Svi pristupnici koji upišu razlikovnu godinu, upisuju je isključivo u statusu izvanrednog studenta, te su dužni položiti sve razlikovne ispite u razdoblju od dvije akademske godine. U protivnom neće im biti moguć nastavak studija.  
 
2. Prijave za studije

Prijave se primaju online 30. rujna i 1. listopada 2021.  
     
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

a)    svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
(pristupnici koji su završili preddiplomski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu),

b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s prosjekom završenog studija (pristupnici koji su završili preddiplomski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena),

c)    predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu. Hrvati koji nisu državljani
Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti,

d)    kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena,

e)    pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu uz svjedodžbu, nostrifikaciju svjedodžbe i dopunsku ispravu o studiju i studijski program te izvedbeni plan studija.
 
3. Razredbeni postupak  

Lista redoslijeda za upis na studije utvrđuje se na temelju:
-    prosječne ocjene kojom su pristupnici završili preddiplomski sveučilišni studij (najviše 5,00 bodova),
-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više  dodjeljuje se 1 bod).
 
4. Objava liste redoslijeda

Lista redoslijeda bit će objavljena 4. listopada 2021. do 12 sati na internetskim stranicama Fakulteta.
 
5. Upisi

Upisi će se obaviti online nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka, prema listi redoslijeda 4. listopada 2021. od 14 sati i 5. listopada 2021. godine.

Naknada školarine za upis u razlikovnu godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2021./2022. godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.
 
6. Napomene

Pristupnici za upis koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja.
 

Tekst natječaja

Popis obavijesti