Second application period opened for ESR

Second application period opened for ESR 3, 4, 6, 7, 9 and 14.

You can send your application until February 19, 2021, 24:00 CET.

Please check the requirements of the position(s) you are interested in and submit your application before the deadline.

More informations you can find here

-----------------------------

Na Katedri za socijalnu politiku 1. listopada 2020. započeo je s radom projekt “RE-DWELL- Delivering affordable and sustainable housing in Europe”, Marie Curie Innovative Training Network, kojeg financira Horizon 2020 program. U europskim zemljama mnogima je stanovanje postalo nepriuštivo. Činjenica je,  to se drži jednim od najvažnijih nacionalnih pitanja u Europi, a njegovo rješenje pokazuje se veoma izazovnim. RE-DWELL će osposobiti novu generaciju stručnjaka s transdisciplinarnim vještinama koje su potrebne za naslovljavanje hitnih potreba priuštivog i održivog stanovanja, što je glavni izazov za europska društva.

U okviru projekta odabrat će se 15 doktoranada, natječaj u tijeku, i provest će transdisciplinarna istraživanja koja uključuju planiranje i gradnju, sudjelovanje zajednice, stambenu politiku i financiranje. Njihov će rad mentorirati kvalificirani međunarodni ekspertni odbor iz različitih akademskih i profesionalnih polja. Istraživači će obavljati svoj posao doktoranda u akademskoj instituciji domaćinu, s fazama terenskog istraživanja u stručnim organizacijama koje su također članovi mreže projekta.

Konzorcij RE-DWELL sastoji se od 10 sveučilišta i 12 neakademskih stručnih partnerskih organizacija koje predstavljaju 9 europskih zemalja (Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Hrvatska, Mađarska, Cipar, Nizozemska, Portugal i Belgija). Projekt the School of Architecture La Salle, Ramon Llull University, Barcelona, Španjolska.

Doktorand na Katedri za socijalnu politiku, u okviru doktorskog studija socijalne politike,  provodit će istraživanje Comparative analysis of social housing policies’ modernization impacts in selected post-socialist countries.

Više o projektu i natječaju na http://www.re-dwell.eu/ ili u kontaktu s prof.dr.sc. Gojko Bežovan, gojko.bezovan@pravo.hr .


https://lasalleuniversities.sharepoint.com/:f:/s/doa-ddr-iar-redwell/Eg8l8svfMw9Buj-6WUM3NNIBVh3D1s2se0ShLNhNCJY73Q?e=hO6hAO

Popis obavijesti