NOVOSTI I DOGAĐANJA:

Pravni fakultet predao je projektnu prijavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja na Pozivu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za Obnovu infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom iz 2022. godine za refundaciju troškova potrebnih za izradu triju elaborata o postojećem stanju zgrada Fakulteta u iznosu od 70.000 kuna na adresama Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4 i Nazorova 51 te je 17. svibnja donesena Odluka o financiranju navedenog iznosa. Pribavljeni elaborati od strane stručnjaka poslužili su kao temelj za dodatne tri uspješne projektne prijave za cjelovitu obnovu zgrada na navedenim adresama koje su također odabrane za financiranje te su tijekom srpnja potpisani Ugovori s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Pravni Fakultet čeka intenzivan period oko pripreme i provedbe projektnih operacija, ali vjerujemo da će rezultat biti od iznimne važnosti za sve, na dobrobit studenata, zaposlenika i cjelokupne zajednice. 

Popis obavijesti