NOVOSTI I DOGAĐANJA:
Sklopljen Okvirni sporazum o suradnji...

Okvirnim sporazumom koji su 18. ožujka 2022. godine sklopili Vlada Republike Hrvatske, s jedne, i četiri hrvatska pravna fakulteta te Akademija pravnih znanosti Hrvatske, s druge strane, predviđeno je osnivanje zajedničke radne skupine koja će pripremiti godišnji plan suradnje za 2022. godinu. Radnu skupinu će zajednički voditi predstavnik Vlade i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

Okvirni sporazum predviđa više oblika suradnje, koji između ostalog uključuju:

-    sudjelovanje u izradi nacrta strateških i planskih dokumenata za Vladu,

-    pripremu analitičkih podloga s ocjenama usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije,

-    sudjelovanje u povremenim radnim tijelima Vlade i savjetima predsjednika Vlade, 

-    osiguravanje stručne prakse studenata u stručnim službama Vlade i tijelima državne uprave, temeljem posebnog sporazuma, 

-    obrazovanje u akreditiranim studijskim programima državnih službenika koje Pravnim fakultetima uputi Vlada,

-    organizaciju i provedbu programa cjeloživotnog obrazovanja za Vladu, stručne službe Vlade i tijela državne uprave, uključujući i kroz suradnju s Državnom školom za javnu upravu,

-    zajedničku organizaciju konferencija, drugih znanstveno-stručnih skupova i predavanja s temama od interesa za Vladu,

-    sudjelovanje nastavnika u povremenim radnim tijelima Vlade i savjetima predsjednika Vlade,

-    provedbu znanstveno-stručnih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku, 

-    davanje Vladi mišljenja, stručnih obrazloženja i prijedloga temeljem znanstveno-istraživačkih, stručnih i analitičkih podloga, 

-    znanstveno-stručnu potporu Vladi, ministarstvima i državnim upravnih organizacijama, 

-    osiguravanje kontinuiranog transfera znanja i inovacija između pravnih fakulteta te Vlade, stručnih službi Vlade i tijela državne uprave,

-    izradu znanstveno-stručnih podloga, analiza, izvješća, mišljenja i prijedloga povezanih s pojedinim upravnim područjima,  

-    znanstveno-stručnu podršku praćenju učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade, 

-    i druge modalitete suradnje.  

Sporazum su potpisali predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa po ovlaštenju dekanice prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić te predsjednica Akademije pravnih znanosti Hrvatske izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa. Potpisivanju su nazočili ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica i ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs.
 

Popis obavijesti