20. 12. 2018. u 09:49

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. – 19. prosinca 2018.

ad.2.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Cvetković s naslovom „Odgovornost cestovnog prijevoznika za putnike i prtljagu i uloga osiguranja“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

ad.3.
Goranu Kršnjaviju polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu“. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alan Uzelac.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Gorana Kršnjavija s naslovom „Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Robert Blažević.

ad.4.
Jeleni Martinović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena modela transformativne medijacije u obiteljskim sukobima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

ad.5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tatjane Vlašić s naslovom „Specifičnost supervizije studenata socijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Rudolfa Vujevića s naslovom „Značaj cjelokupne edukacije, supervizije i coachinga za razvoj javne uprave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, dr. sc. Miroslav Rajter.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sunčice Rašić Ajkunić s naslovom „Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana