3. 12. 2018. u 10:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. – 28. studenoga 2018.

ad.2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Javno pravo i javna uprava“.

ad.3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Prihvaća se završni rad Martine Protulipac s naslovom „Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Martine Protulipac s naslovom „Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

ad.4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sutvida Uglešića s naslovom „Zaštita imatelja dionica u transakciji na uređenom tržištu Republike Hrvatske - uređenje de lege lata“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jelene Šamarija s naslovom „Uloga supervizije u prevenciji i olakšavanju posljedica mobbinga“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lana Mužinić.

ad.5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Mariu Ivančevu polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uprava ovisnog društva“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

b) Ivani Cvetković polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odgovornost cestovnog prijevoznika za putnike i prtljagu i uloga osiguranja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

c) Dariji Marić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obiteljska medijacija sa starijim osobama“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk.

d) Ivani Rugle polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Mišljenje sudionika o uspješnosti procesa obiteljske medijacije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk.

ad.6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Gorana Kršnjavoga s naslovom „Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Robert Blažević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Katarine Radat s naslovom „Razvoj pučkih kuhinja u Gradu Zagrebu i socio-ekonomska obilježja korisnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, doc. dr. sc. Ivana Marić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jelene Martinović s naslovom „Primjena modela transformativne medijacije u obiteljskim sukobima“, u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana