24. 5. 2018. u 14:00

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 23. svibnja 2018.

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Valerije Kanđera s naslovom „Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Valerije Kanđera s naslovom „Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

b) Prihvaća se završni rad Ive Kemec Kokot s naslovom „Zadužnica - vrijednosni papir sui generis“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ive Kemec Kokot s naslovom „Zadužnica - vrijednosni papir sui generis“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

c) Prihvaća se završni rad Sanje Orelj s naslovom „Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sanje Orelj s naslovom „Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

d) Prihvaća se završni rad Ivane Vrcić s naslovom „Institut javnog bilježništva s osvrtom na promet nekretnina u latinskom tipu notarijata“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Vrcić s naslovom „Institut javnog bilježništva s osvrtom na promet nekretnina u latinskom tipu notarijata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, izv. prof.dr.sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Irene Rapaić s naslovom „Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, prof. dr. sc. Zrinjka Stančić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Nikole Milasa s naslovom „Europski uhidbeni nalog s posebnim osvrtom na ulogu i postupanje policije“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Anite Milanović Lambete s naslovom „Informiranje roditelja u procesu medijacije o prilagodbi djece na razvod“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić.

ad.4.

a) Sutvidu Uglešiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita imatelja dionica u transakciji na uređenom tržištu Republike Hrvatske - uređenje de lege lata“. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

b) Dubravki Šebić Stoček polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Stavovi ravnatelja centara za socijalnu skrb o superviziji u sustavu socijalne skrbi“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Sanji Zdep polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Očekivanja, percepcije potreba i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja domova socijalne skrbi“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Omera Ćorića s naslovom „Posljedice izloženosti djece učestalim roditeljskim sukobima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Martine Protulipac s naslovom „Sindrom otuđenosti od roditelja i obiteljska medijacija“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tamare Kotarski s naslovom „Primjena ekspresivnih i kreativnih tehnika u prevenciji profesionalnog stresa u superviziji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Josipa Vuletića s naslovom „Psihosocijalne okolnosti kriznih situacija i mentalno zdravlje pomagača“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. emeritus Dean Ajduković.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tonija Jankovića s naslovom „Grupa kao obveznik poreza nadodanu vrijednost u svjetlu presuda Europskog suda“, u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana