29. 3. 2018. u 12:38
Uređeno: 29. 3. 2018. u 12:40

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 28. ožujka 2018.

ad.3.
Prihvaća se izmjena studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika.

ad.4.

Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika za V. generaciju studenata.

ad.5.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se voditeljicom, a prof. dr. sc. Gojko Bežovan zamjenikom voditeljice poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika.
Tajnicom studija imenuje se Ivana Bregović Žimbrek.

ad.6.

Članak 1.
Obračunska jedinica za obračun i naplatu sudjelovanja nastavnika i ostalih suradnika u izvođenju nastave i ostalih oblika studija je 1 bod. Vrijednost boda je 100 kuna neto.

Članak 2.
Temelj za obračun i naplatu sudjelovanja nastavnika i ostalih suradnika u izvođenju nastave i ostalih oblika provođenje studija su sljedeći kriteriji:

1. Sat održane nastave – predavanja 5 – 6,5  bodova
2. Sat ostalih oblika interaktivnih nastave 3,5  boda
3. Ispit  1  bod
4. Sat konzultativne individualizirana predavanja  5  bodova
5. Ostali oblici konzultativne individualizirane nastave
(npr. statističke analize podataka, metodološka
pitanja) (maksimalno 10 sati po polazniku)   2,5  boda
6. Obrana nacrta doktorskog rada (članovi komisije)  5  bodova
7. Mentorstvo doktorskog rada  45   bodova
    (Individualizirana nastava mentora)
8.   Članstvo u komisiji za obranu   
doktorskog rada (ocjena i obrana)
• mentor i predsjednik  10   bodova
• ostali članovi  7,5  bodova
9.  Komisijski prijemni ispit (po kandidatu)  0,75  bodova

Članak 3.
Naknada za su-voditelja Poslijediplomskog studija je 5 bodova mjesečno kroz 10 mjeseci u godini tijekom trajanja Poslijediplomskog studija.
Naknada za voditelja Poslijediplomskog studija je 15 bodova mjesečno kroz 10 mjeseci u godinu tijekom trajanja Poslijediplomskog studija.
Po potrebi se daje dodatna naknada za organizacijsko-administrativne poslove vođenja studija u iznosu koji nije veći od 10 bodova mjesečno kroz 10 mjeseci u godini tijekom trajanja Poslijediplomskog studija.
Naknada za administrativne poslove upisa u iznosu od 2 boda po upisanom kandidatu. 
Naknada za završne administrativne poslove u iznosu od  6 bodova po kandidatu koji je završio studij.

Članak 4.
Kriterij za obračun individualizirane nastave mentora je neposredni nastavni rad s kandidatom u fazi izrade nacrta i doktorskog rada i iznosi 18 sati.
Kriterij za obračun konzultativne individualizirane nastave je neposredni nastavni rad drugih nastavnika (npr. model statističke analize podataka, metodološka pitanja, neka specifična teorijska pitanja) s kandidatom u fazi izrade nacrta i doktorskog rada i iznosi najviše  do 10 sati po kandidatu. Ovi oblici nastave se odvijaju na preporuku mentora, a  uz pismenu suglasnost voditelja studija.
Kriteriji za obračun svih ostali oblika sudjelovanja u organizaciji i izvođenju poslijediplomske nastave se donose na sjednici Vijeća Poslijediplomskog studija.
Naknada iz članka 3. se isplaćuje ukoliko za to postoje odgovarajuća sredstva.

ad.7.

a) Prihvaća se završni rad Veronike Kordić s naslovom „Naknada za oduzeto vlasništvo u svjetlu novih propisa o izvlaštenju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Veronike Kordić s naslovom „Naknada za oduzeto vlasništvo u svjetlu novih propisa o izvlaštenju“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

b) Prihvaća se završni rad Željke Matanov Kovač s naslovom „Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Željke Matanov Kovač s naslovom „Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Daniela Šincek.

ad.8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ane Jedličko s naslovom „Zaštita žrtava nasilja u obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

ad.9.

a) Maji Škifić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značaj emocija straha, srama i ljutnje u postupku obiteljske medijacije“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Ivani Lokas Šćetko polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obilježja supervizorskih grupa i strategije pristupanja supervizora vođenju grupne supervizije“. Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

c) Nikici Hamer Vidmar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Povjerljivost u superviziji“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

d) Sanji Orelj polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.9.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sutvida Uglešića s naslovom „Zaštita imatelja dionica u transakciji na uređenom tržištu Republike Hrvatske - uređenje de lege lata“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maria Ivančeva s naslovom „Uprava ovisnog društva“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Ratko Brnabić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Vedrane Vitez s naslovom „Motivacija za (ne)sudjelovanje školskih pedagoginja u superviziji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ane Štifter s naslovom „Razlozi zastoja i intervencije u procesu obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana