1. 3. 2018. u 11:00

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 28. veljače 2018.

ad.2.
Ivani Vlahek Teskera polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potrebe stručnjaka odjela za djecu, mlade i obitelj pri centrima za socijalnu skrb za timskom supervizijom“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

ad.3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Lokas Šćetko s naslovom „Obilježja supervizijskih grupa i strategija pristupanja supervizora vođenju grupne supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana