1. 2. 2018. u 12:47
Uređeno: 1. 2. 2018. u 12:49

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 31. siječnja 2018.

 

ad.2.
Za voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija iz  kaznenopravnih znanosti predlažu se: prof. dr. sc. Ivo Josipović, voditelj, doc. dr. sc. Marin Bonačić, zamjenik voditelja.
Prijedlog se upućuje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da donese odluku u skladu sa svojom nadležnošću.

ad.3.
a) Ani Jedličko polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita žrtava nasilja u obitelji“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zoran Burić.

b) Valeriji Kanđera polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

c) Sandri Matošina Borbaš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doprinos Teorije izbora praksi obiteljske medijacije“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Vanja Branica.

ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Vlahek Teskera s naslovom „Potrebe stručnjaka odjela za djecu, mlade i obitelj pri centrima za socijalnu skrb za timskom supervizijom“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.5.
Studenti poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava  koji su prekinuli Specijalistički studij ispite iz predmeta odslušali u semestrima koje su upisali prije prekida Specijalističkog studija mogu polagati samo ako upišu nastavak Specijalističkog studij.
Nastavak specijalističkog studij, tj. prijavu završnog specijalističkog rada, mogu upisati samo oni studenti koju su upisali, odslušali i položili potrebne ispite u tri semestra Poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava.
Školarina za nastavak Specijalističkog studija (prijava, ocjena  i obrana završnog specijalističkog rada) jednaka je aktualnoj školarini trećeg semestra Specijalističkog studija.
Studenti koji polažu ispite po proteku tri semestar (godina i pol) od isteka zadnje upisanog i odslušanog semestra Specijalističkog studija, dužni su snositi troškove polaganja ispita po sljedećim naknadama (naknade su uvećane za doprinos kojim Specijalistički studij sudjeluje u podmirenju potreba Fakulteta):
- za svaki održani ispit   
a) uz pregled seminarskog rada        360,00 kn
b) bez pregleda seminarskog rada        180,00 kn
Studenti prijavljuj završni specijalistički rad i pritom snose troškove mentorstva, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada po sljedećim naknadama (naknade su uvećane za doprinos kojim Studij sudjeluje u podmirenju potreba Fakulteta):
- za ocjenu i sudjelovanje u obrani završnog specijalističkog rada 2.500,00 kn
- za mentorstvo pri izradi završnog specijalističkog rada   5.000,00 kn
Studenti koji nisu izradili i obranili završni specijalistički rad u roku od dvije godine nakon što su formalno prijavili završni specijalistički radi  i podmirili prethodno navedene naknade, dužni su snositi troškove produženja prava za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u dodatnom iznosu od 5.000,00 kn.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana