21. 12. 2017. u 09:34

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.-

20. prosinca 2017.

 

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Vrcić s naslovom „Institut javnog bilježništva s osvrtom na promet nekretnina u latinskom tipu notarijata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, izv. prof.dr.sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Željke Matanov Kovač s naslovom „Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Daniela Šincek.

 

ad.4.

Nikoli Milasu polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Europski uhidbeni nalog s posebnim osvrtom na ulogu i postupanje policije“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zoran Burić.

 

ad.5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Škifić s naslovom „Značaj emocija straha, srama i ljutnje u postupku obiteljske medijacije“, u sastavu: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana