30. 10. 2017. u 11:42

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 25. listopada 2017.

 

 

ad.4.

 

Prihvaća se završni rad Maje Pudić s naslovom „Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Pudić s naslovom „Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

 

ad 5.

 

Ljiljani Podunajec polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanost odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita dostojanstva kao osobnog prava uz poseban osvrt na građanskopravni aspekt zaštite dostojanstva radnika“.

Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana