3. 7. 2017. u 11:47
Uređeno: 14. 9. 2017. u 10:08

 

Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo.

 

ad 3.

a) Ivani Parać Vukomanović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Platni sustavi“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.
 

b) Ester Bašić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.
 

c) Snježani Bubenik polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Razvoj obiteljske medijacije u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“.

Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Gordana Berc.
 

d) Maji Pudić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dean Ajduković.

 

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Kosjenke Krapac s naslovom „Ništetnost odluka glavne skupštine odnosno skupštine u društvima kapitala“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Dionis Jurić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ive Kemec s naslovom „Zadužnica - vrijednosni papir sui generis“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lane Marković s naslovom „Prijevoz lijekova u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu i odgovornost prijevoznika za robu (lijekove)“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof.dr.sc. Dorotea Ćorić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljiljane Podunjac s naslovom „Zaštita dostojanstva kao osobnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof.dr.sc. Petar Klarić.
 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tomislava Sertića s naslovom „Razvoj kaznenog dijela financiranja terorizma kao posebnog kaznenog djela, pojavni oblici i nove međunarodnopravne tendencije“ u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlićka, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, doc. dr.sc. Barbara Herceg Pakšić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Orelj s naslovom „Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof.dr.sc. Antonija Žižak.

 

ad 5.

 

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije fakulteta objavit će se u mjesecu rujnu ove godine te će se nastava početi izvoditi od mjeseca listopada ove godine.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana