24. 2. 2017. u 08:25
Uređeno: 31. 3. 2017. u 11:58
 
 
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 22. veljače 2017.
ad 1.
a) Prihvaća se završni rad Marije Peručić Jošić s naslovom „Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marije Peručić Jošić s naslovom „Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić,
b) Prihvaća se završni rad Petre Siladi s naslovom „Depresija kao (psiho)socijalni rizik“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Petre Siladi s naslovom „Depresija kao (psiho)socijalni rizik“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički,
c) Prihvaća se završni rad Dunje Zlomislić s naslovom „Iskustvo i očekivanja od supervizije socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Dunje Zlomislić s naslovom „Iskustvo i očekivanja od supervizije socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, dr. sc. Aleksandar Racz.
ad 2.
Aniti Milanović Lambeta polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Informiranje roditelja u postupku medijacije o prilagodbi djece na razvod“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.
ad 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Pudić Šarar s naslovom „Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Dean Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.
 
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana