26. 1. 2017. u 10:48
Uređeno: 26. 1. 2017. u 10:49

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 25. siječnja 2017.

ad.2.

Prihvaća se završni rad Blaženke Klarić s naslovom „Prilagodba djece osnovnoškolske dobi na razvod roditelja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Blaženke Klarić s naslovom „Prilagodba djece osnovnoškolske dobi na razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ninoslav Pećnik, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički. 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Petre Siladi s naslovom „Depresija kao (psiho)socijalni rizik“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Dunje Zlomislić s naslovom „Informiranost, iskustva i očekivanja socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije u općim (kliničkim) bolnicama od supervizije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, dr. sc. Aleksandar Racz.
Predlaže se povjerenstvu da u sklopu ocjenjivanja završnog rada razmotri primjerenost naslova te ga, u skladu sa svojim mišljenjem, izmijeni.

ad 4.

a) Davorki Belošević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifičnost supervizije udomitelja“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Maja Laklija.

b)   Gordani Stoisavljević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz
obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Prisutnost i obilježja nasilja u partnerskim odnosima u visoko konfliktnim razvodima brakova“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Anite Milanović Lambeta s naslovom „Informiranje roditelja u procesu medijacije o prilagodbi djece na razvod“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana