22. 12. 2016. u 11:48

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 21. prosinca 2016.

 

ad.2.

Prihvaća se završni rad Gordane Stolfa s naslovom „Obilježja partnerskih sukoba i odrednice njihovog rješavanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Gordane Stolfa s naslovom „Obilježja partnerskih sukoba i odrednice njihovog rješavanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

ad 3.

a) Petri Siladi polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Depresija kao (psiho)socijalni rizik“.

Za mentora se imenuje prof. dr.sc. Marina Ajduković.

 

b) Valeriji Koprivnjak polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Inkluzija osoba s Down sindromom – perspektiva roditelja i stručnjaka“ u sastavu:

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marina Milić Babić.

 

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Darie Mendeš s naslovom „Integracija duhovnosti u savjetovanje i psihoterapiju“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Gordana Berc, izv. prof. dr. sc. Martina Ferić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Davorke Belošević s naslovom „Specifičnost supervizije udomitelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Maja Laklija.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana