27. 10. 2016. u 10:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 26. listopada 2016.


ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Usporedba modela međunarodne policijske suradnje“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Usporedba modela međunarodne policijske suradnje“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

 

b) Prihvaća se završni rad Dubravke Svilar Blažinić s naslovom „Značaj individualnog i grupnog savjetovanja za roditelje u postupku razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Dubravke Svilar Blažinić s naslovom „Značaj individualnog i grupnog savjetovanja za roditelje u postupku razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marka Bosnića s naslovom „Zastara kod ugovora o osiguranju“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, akademik Jakša Barbić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sonje Patrčević s naslovom „Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Gordane Stolfa s naslovom „Obilježja partnerskih sukoba i odrednice njihovog rješavanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Blaženke Klarić s naslovom „Prilagodba djece osnovnoškolske dobi na razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Romine Štaba s naslovom „Pravni aspekti sprječavanja dvostrukog oporezivanja dobiti u Europskoj uniji“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Jasna Bogovac

 

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Parać Vukomanović s naslovom „Platni sustavi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Irene Rapaić s naslovom „Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovne osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice“ u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babićć, izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Gordane Stojisavljević s naslovom „Prisutnost i obilježja nasilja u partnerskim odnosima i visoko konfliktnim razvodima brakova“ u sastavu: doc. dr. sc Gordana Berc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana