3. 10. 2016. u 10:36

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015/2016.- 28. rujna 2016.

 

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Mladena Kršnjavog s naslovom „Korporativno upravljanje u Hrvatskoj s komparativnim prikazom u zemljama Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mladina Kršnjavog s naslovom „Korporativno upravljanje u Hrvatskoj s komparativnim prikazom u zemljama Europske unije“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

 

b) Prihvaća se završni rad Ivane Muškinja s naslovom „Djetinjstvo kao društveni konstrukt“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Muškinja s naslovom „Djetinjstvo kao društveni konstrukt“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

c) Prihvaća se završni rad Maje Smrekar s naslovom „Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Smrekar „Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

 

d) Prihvaća se završni rad Tee Šimundža s naslovom „Iskustva provođenja i unapređivanja odgojne mjere posebne obveze za maloljetnike u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tee Šimundža s naslovom „Iskustva provođenja i unapređivanja odgojne mjere posebne obveze za maloljetnike u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije“ u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

 

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Alenke Aladrović Deklman s naslovom „Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika CZSS-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Dubravke Svilar Blažinić s naslovom „Značaj individualnog i grupnog savjetovanja za roditelje u postupku razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

ad 4.

a) Sonji Patrčević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

b) Jasenki Požega polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: Perspektiva stručnjaka“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Martine Plastić s naslovom „Ugovor o vezanju glasova“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lane Stijepović s naslovom „Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Rusac, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana