31. 5. 2016. u 11:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015/2016.- 25. svibnja 2016.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Damira Sankovića s naslovom „Uloga policijskog istražitelja u provođenju dokazne radnje ispitivanja okrivljenika“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Damira Sankovića s naslovom „Uloga policijskog istražitelja u provođenju dokazne radnje ispitivanja okrivljenika“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Martine Kušanić s naslovom „Sustav razmjene informacija na području oporezivanja dohotka od štednje“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Mladina Kršnjavog s naslovom „Korporativno upravljanje u Hrvatskoj s komparativnim prikazom u zemljama Europske unije“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jelene Klinčić s naslovom „Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenje od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Maje Smrekar s naslovom „Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

 

ad 4.

Tei Šimundža polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva provođenja i unaprjeđivanja odgojne mjere posebne obveze za maloljetnike i mlađe punoljetnike u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad 5.

a) menuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Romine Štaba s naslovom „Pravni aspekti sprječavanja dvostrukog oporezivanja dobiti u Europsko uniji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Jasna Bogovac.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sonje Patričević s naslovom „Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji“, u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Rađički.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana