1. 4. 2016. u 12:40

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015/2016.- 30. ožujka 2016.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Tomislava Buntaka s naslovom „Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tomislava Buntaka s naslovom „Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

 

b) Prihvaća se završni rad Ljiljane Krznar Buzov s naslovom „Značaj supervizije u području rada s djecom, mladima i obitelji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljiljane Krznar Buzov s naslovom „Značaj supervizije u području rada s djecom, mladima i obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 3.

Mariji Peručić Jošić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marije Peručić Jošić s naslovom „Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

ad.4.

a) Jeleni Klinčić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike odobrava se tema završnog rada s naslovom „Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

                 

b) Ivani Muškinja polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Djetinjstvo kao društveni konstrukt“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

               

c) Gloriji Odobašić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izazovi u psihosocijalnom tretmanu ovisnosti u terapijskim zajednicama“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

d) Katarini Špehar Fiškuš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike odobrava se tema završnog rada s naslovom „Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Šućur.

 

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Martine Kušanić s naslovom „Sustav razmjene informacija na području oporezivanja dohotka od štednje“, u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jadranke Nižić Peroš s naslovom „Učinci i posljedice Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. emeritus Mihajlo Dika.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tee Šimundže s naslovom „Iskustva provođenja i unaprjeđivanja odgojen mjere posebne obveze za maloljetnike u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Marijana Majdak, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana