3. 7. 2015. u 09:27

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  1. srpnja 2015.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Elizabete Matuzović s naslovom „Potreba za supervizijom u pastoralnom radu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Elizabete Matuzović s naslovom „Potreba za supervizijom u pastoralnom radu“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivanke Petrović s naslovom „Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

ad 4.

Maji Grgec polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnog radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

 

Lidiji Turudija polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Duhovnost i mentalno zdravlje“.

Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

 

Gordani Stolfa polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obilježja partnerskih sukoba i odrednice njihovog rješavanja“.

Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

 

ad 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Josipa Vučkovića s naslovom „Ustavnopravni položaj neovisnih regulatornih tijela u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, prof. dr. sc. Branko Smerdel, doc. dr. sc. Đorđe Gardašević.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Fuks Mazarek s naslovom „Udomiteljstvo odraslih osoba s težim zdravstvenim stanjem i/ili invaliditetom iz perspektive udomitelja na području Karlovačke županije“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvija Rusac, doc. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana