5. 5. 2015. u 10:52
Uređeno: 5. 5. 2015. u 10:53

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  29. travnja 2015.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Lee Cuculić s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i Općih uvjeta Međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDIC) – Crvena knjiga“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lee Cuculić s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i Općih uvjeta Međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDIC) – Crvena knjiga“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

 

b) Prihvaća se završni rad Sunčice Dominiković Šafranić s naslovom „Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sunčice Dominiković Šafranić s naslovom „Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vladimira Dukšija s naslovom „Razmjena informacije kao zabranjeno djelovanje poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar.


b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Elizabete Matuzović s naslovom „Potreba za supervizijom u pastoralnom radu“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

ad 4.

a) Josipi Crnoja Bartolić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

b) Dunji Zlomislić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Informiranost, iskustva i očekivanja socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije u općim (kliničkim) bolnicama od supervizije“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Grgec s naslovom „Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, doc. dr. sc. Maja Laklija.


b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Blaženke Klarić s naslovom „Prilagodba djece osnovnoškolske dobi na razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Irma Brković.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Smrekar s naslovom „Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanima roditeljske skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana