21. 4. 2015. u 10:51

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  25. ožujka 2015.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Višnje Tomić Dalić s naslovom „Uloga osiguranja u zaštiti prava putnika u kopnenom, zračnom i pomorskom prometu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Višnje Tomić Dalić s naslovom „Uloga osiguranja u zaštiti prava putnika u kopnenom, zračnom i pomorskom prometu“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jasminke Lovretić s naslovom „Nasilničko ponašanje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

 

ad 4.

a) Vladimiru Dukšiju polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Razmjena informacija kao zabranjeno djelovanje poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

 

b)  Dubravki Svilar Blažinić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značaj individualnog i grupnog savjetovanja za roditelje u postupku razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana