3. 11. 2014. u 11:04

 

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  29. listopada 2014.

 

ad 2.
a) Prihvaća se završni rad Siniše Česija s naslovom „Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Siniše Česija s naslovom „Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Prihvaća se završni rad Dražena Radakovića s naslovom „Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Dražena Radakovića s naslovom „Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Višnje Tomić Dalić s naslovom „Uloga osiguranja u zaštiti prava putnika u kopnenom, zračnom i pomorskom prijevozu“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

b)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Josipe Crnoje Bartolić s naslovom „Prezentacija socijalnog rada u emisiji HTV-a „Latinica““ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr.sc. Aleksandar Racz.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nikice Jerkovića s naslovom „Reprogram poreznog duga“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana