29. 9. 2014. u 10:17
Uređeno: 29. 9. 2014. u 10:18

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  24. rujna 2014.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Dražena Radakovića s naslovom „Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

 

ad 4.

Lei Cuculić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i općih uvjeta međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDIC) – Crvena knjiga“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana