8. 7. 2014. u 10:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  2. srpnja 2014.

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Martine Ljevačić s naslovom „Neprava kaznena djela nečinjenjem“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Martine Ljevačić s naslovom „Neprava kaznena djela nečinjenjem“ u sastavu: izv.prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Igor Vuletić.

b) Prihvaća se završni rad Ljiljane Vrbić s naslovom „Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljiljane Vrbić s naslovom „Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. Lana Mužinić.

c) Prihvaća se završni rad Maje Ferlindeš s naslovom „Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Ferlindeš s naslovom „Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

d) Prihvaća se završni rad Tamare Herceg Babić s naslovom „Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tamare Herceg Babić s naslovom „Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Siniše Česia s naslovom „Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih djelatnika centa za socijalnu skrb“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

ad. 4.  

Danijeli Anić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema završnog rada s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti“. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

Draženu Radakoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u  socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo“. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marije Peručić Jošić s naslovom „Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana