3. 6. 2014. u 08:13
Uređeno: 4. 6. 2014. u 09:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  28. svibnja 2014.

 

ad 2.

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić imenuje se članom stručnog povjerenstva za obranu završnog rada Ksenije Vrkić s naslovom „Nasljeđivanje prava na popravljanje štete nastale povredom prava osobnosti“, umjesto doc. dr. sc. Romane Matanovac Vučković.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Martine Ljevačić s naslovom „Neprava kaznena djela nečinjenjem“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Željke Potočki-Prepelić s naslovom „Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ljiljane Vrbić s naslovom „Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe“ u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. emeritus Vlado Puljiz, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić (zamjenski član).

 

ad. 4.  

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Danijele Anić s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i obrtom izjednačenih djelatnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana