25. 4. 2014. u 08:17
Uređeno: 25. 4. 2014. u 08:17

 

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  23. travnja 2014.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Vedrane Švedl s naslovom „Isključenje i istupanje članova društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na procesno-pravnim aspektima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vedrane Švedl s naslovom „Isključenje i istupanje članova društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na procesno-pravnim aspektima“  u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

 

b) Prihvaća se završni rad Zorana Opačića s naslovom „Pravno uređenje općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika na međunarodnoj razini“

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Zorana Opačića s naslovom „Pravno uređenje općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika na međunarodnoj razini“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Maje Ferlindeš s naslovom „Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tamare Herceg Babić s naslovom „Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sergeja-Augustina Erdelje s naslovom „Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

ad. 4.  

Ivančici Koren polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad.5.

Akademik Jakša Barbić imenuje se u stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lee Cuculić s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i općih uvjeta međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDC) - Crvena knjiga“, umjesto dr. sc. Branka Vukmira.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana