28. 3. 2014. u 09:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  26. ožujka 2014.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Ksenije Vrkić s naslovom „Nasljeđivanje prava na popravljanje štete nastale povredom prava osobnosti“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ksenije Vrkić s naslovom „Nasljeđivanje prava na popravljanje štete nastale povredom prava osobnosti“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vedrane Švedl Blažeka s naslovom „Isključenje i istupanje člana društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na procesno-pravnim aspektima“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Zorana Opačića s naslovom „Pravno uređenje općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika na međunarodnoj razini“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

ad.4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jelene Šamarija s naslovom „Uloga supervizije u prevenciji i olakšavanju posljedica mobbinga“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Dražena Radakovića s naslovom „Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana