31. 1. 2014. u 10:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  29. siječnja 2014.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Tomislave Kolarević Miladinović s naslovom „Učinkovitost mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u zaštiti prava i interesa djeteta“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tomislave Kolarević Miladinović s naslovom „Učinkovitost mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi u zaštiti prava i interesa djeteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Maleš;

 

b) Prihvaća se završni rad Mirne Čizmar s naslovom „Kritička analiza uloge Instrumenta pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mirne Čizmar s naslovom „Kritička analiza uloge Instrumenta pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, dr. sc. Paul Stubbs.

 

ad 3.

Martini Ljevačić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Neprava kaznena djela nečinjenjem“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana