19. 12. 2013. u 10:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini – 18. prosinca 2013.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Davorke Forko s naslovom „Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Davorke Forko s naslovom „Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tatjane Zrinski s naslovom „Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

ad 4.

Kseniji Vrkić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravne znanosti i obiteljskoprave znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Nasljeđivanje prava na popravljanje štete nastale povredom prava osobnosti“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana